Новини - България

Ананиев представи идеята си за нов здравноосигуртелен модел
Прочетена: 34 пъти

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев представи днес предложението на екипа си за нов здравноосигурителен модел. Това стана по време на кръгла маса, посветена на състоянието на системата на здравеопазването в България.

 

Целите, които Министерството на здравеопазването (МЗ) си е поставило, са здравноосигурените да имат достъп до спешна медицинска помощ, до планова медицинска помощ, дентална помощ и лекарства на територията на страната; да имат право на избор кой да управлява здравните им вноски, за вида и обхвата на услугите, които ще получат, както и за лечебните заведения, в които ще се лекуват; да имат гарантирана качествена медицинска помощ.

 

Новият модел предвижда наличието освен на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на частни здравни фондове, като те ще се конкурират равнопоставено помежду си.

 

Според предложението на Ананиев, участници в системата ще бъдат:

 

 • Здравни фондове, които ще подлежат на регулация съгласно общия режим на европейското законодателство.
 • НЗОК и частни фондове – ще отговарят на всички изисквания за платежоспособност и финансова устойчивост. Дружествата ще се конкурират равнопоставено.
 • МЗ, съвместно със съсловните организации ще определя основния пакет здравни дейности, които ще се покриват от задължителната здравна вноска от 8%.
 • МЗ, съвместно с пациентски организации, местните власти, съсловни организации, синдикати, работодатели ще предприеме действия за оптимизиране и преструктуриране на здравната система предвид демографски обстоятелства, потребности от дейности и наличие на кадри, ще определя параметрите на Националната здравна карта.
 • МЗ ще изпълнява настоящите си правомощия по регистриране и лицензиране на лечебните заведения и по формиране на лекарствената политика. МЗ ще провежда централизирани обществени поръчки за лекарства и медицински изделия в болниците.
 • МЗ ще определя медицинските стандарти, контрол върху медицинските дейности и тяхното качество чрез създадената Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН). Ще координира политиката по специализациите и обучението на кадри.
 • Съсловните организации ще изготвят правилата за добра медицинска практика и продължаващото обучение
 • Цените на дейностите в основния пакет ще подлежат на договаряне между фондовете и изпълнителите на медицинска и дентална помощ. Отстъпките за лекарства и медицински изделия ще се договарят от фондовете. За някои дейности МЗ може да определя пределни цени, съгласувано със съсловните организации.
 • Лечебните заведения ще формират цени за дейностите извън основния пакет, като същите ще се покриват от доброволното здравно осигуряване или чрез плащания в брой от пациентите. Фондовете ще се конкурират за вида и обхвата на тези дейности и пациентите ще могат да избират фондове на базата на сключените от тях договори с изпълнители на услуги.
 • МЗ ще изгради и поддържа Националната здравна информационна система, ще определя общите правила за отчетност в системата и за поддържане на база данни.

 

Дейности по превеждане на средствата от здравни вноски

 

 • Запазва се размерът на задължителната здравна вноска от 8%, която ще продължи да се събира от Националната агенция по приходите (НАП).
 • До определена дата българските граждани ще избират в кой фонд да се запишат - НЗОК или друг фонд. Тези, които в рамките на определения период не изберат друг фонд, остават в НЗОК.
 • Моделът ще стартира от определена начална дата на съответната финансова година, през която се е лицензирал първият фонд/фондове, който отговоря на изискванията за този вид дейност. Няма да се допуска фондовете да правят подбор на лица по определен признак или здравен статус. Записването ще е напълно доброволно, а смяната на фонда ще е възможна не по-често от веднъж годишно.
 • Средствата от здравни вноски ежемесечно ще се разпределят към здравните фондове от НАП.
 • Преводите от НАП ще се извършват непосредствено след постъпване на вноските на месечна база. По този начин управлението на ресурса се прехвърля върху фонда. Средствата ще се използват за здравноосигурителни плащания.

 

Новият фонд предвижда създаването и на гаранционен фонд съгласно Кодекс за застраховането. Целта е да се преодолее изпадане в несъстоятелност на фондове, а в тези случаи да се гарантират плащанията за тримесечен период от време. При изпадане в несъстоятелност на някой от фондовете, здравноосигурените в него ще могат да се презаписват веднага в друг фонд, по техен избор. Всеки фонд ще отделя средства за гарантиране на здравното обслужване за определен период от време при изпадане в несъстоятелност, като редът и начинът за набиране на средства ще се определи съгласно Кодекс за застраховането.

Коментари

декември 2019

ПВСЧПСН
      
     

Събития

Няма събития

Последвайте ни

Абонирайте се
за нашия бюлетин

За да получавате винаги
актуалната информация на време

Абонирайте се