Коментари -

Медици призоваха за мерки срещу агресията над тях. Искат общественополезен труд за агресорите
Прочетена: 41 пъти
Снимка: Pixabay.com

Вчера в София се проведе дискусия, организирана от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), в рамките на Националната кампания под надслов "Призвани сме да лекуваме, а не да воюваме". Участниците в нея излязоха с призив за мерки срещу агресията над медици.

Публикуваме текста на призива без корекции:

 

ПРИЗИВ

              ЗА МЕРКИ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА НАД МЕДИЦИ,

приет от участниците в дискусията за превенция на агресията срещу медици в Република България (12.02.2019 г., София, зала "Европа" на КНСБ), в рамките на Националната кампания  "Призвани сме да лекуваме, а не да воюваме", организирана от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

 

ДО

 

Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В 44-ТО НС

 

Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ,

ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ,

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Г-Н МЛАДЕН МАРИНОВ,

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО

НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ

 

 Д-Р ИВАН КОКАЛОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА

СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ КНСБ

 

Д-Р КАМЕН ДАНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕДИЦИНСКА

ФЕДЕРАЦИЯ КЪМ КТ „ПОДКРЕПА”

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТИ,

ФИЛИАЛИ, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖИ

И УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗВЕНА 

                                                

МЕДИИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Ние, медицинските специалисти не се чувстваме достатъчно защитени по време на изпълнение на професионалните ни задължения. Очевидно е, че само мерките в Наказателния кодекс не са ефективни. Затова апелираме да се предприемат действия в много широк мащаб, с участие на цялото ни общество,  за превенция на вербалната и физическата агресия срещу медици, а именно:

 

 1. Провеждане на обществени дискусии в цялата страна с цел превенция на агресията срещу медици с участието на БЛС, медицински специалисти, представители на различни институции, пациентски организации с активната подкрепа на медиите.
 2. Иницииране на законови промени, които да дават възможност при по-леки прояви на агресия на нарушителите да се налага не само административно наказание (парична глоба), но и да полагат определени часове общественополезен труд със съдействието на общините.
 3. Гарантиране на по-голяма сигурност на медицинските екипи в Центровете за спешна медицинска помощ и в спешните отделения в болниците – осигуряване на видеонаблюдение, индивидуални паник-бутони, охрана.Създаване на карти на произшествията по региони,изграждане на системи за директна връзка с МВР и бързо съдействие от органите на реда принужда.
 4. Анализиране на конфликтните точки в работния процес и набелязване на конкретни мерки за превенция на агресията и адекватна реакция в случай на възникнал конфликт.
 5. Иницииране на законодателни промени, които да доведат до по-тежки наказания за нарушителите и по-сигурна защита на всички работещи в спешна помощ – лекари, фелдшери, медицински сестри, акушерки, парамедици, шофьори на линейки. Мащабна разяснителна кампания, организирана от пациентските организации със съдействието на МЗ и съсловните организации,  за информация на пациентите относно техните права и задължения, преосмисляне на личната им отговорност, съдействието им за установяване на спешното състояние, без което лечебният процес не би могъл да бъде пълноценен.
 6. Осигуряване на обучения на целия медицински персонал за подобряване на комуникацията и управлението на конфликти в партньорство с ръководствата на лечебните звена и съсловните организации.
 7. По-голямо съдействие на ръководствата на центровете за спешна помощ и филиалите при оповестяването на случаи на агресия до отговорните институции (структури на МВР Прокуратура, МЗ, съсловни организации) с цел да се вземат бързи и адекватни мерки. Изготвяне на типови протоколи, с помощта на които сигналите на медиците, върху които е упражнена вербална и/или физическа агресия,         да могат да стигат бързо до компетентните органи (структуи на МВР, наблюдаващи прокурори и представители на съдебната власт), които в кратки срокове да излизат  със съответните наказателни мерки срещу нарушителите.   
 8. Сътрудничество с МЗ, РЗИ, общините и националната мрежа за здравните медиатори с цел да се подобри здравната грамотност и стимулиране на уважение и респект към медиците от страна на маргинализирани групи в ромските гета.
 9. Дългосрочно партньорство с медиите с цел да се преодолеят негативните нагласи към медицинското съсловие у нас с апел към журналистите да не се обсъждат  в медийното пространство клинични случаи и конфликти преди да има заключение от компетентните органи. Представяне на естеството на медицинските професии и успехите на медиците пред обществеността чрез репортажи, интервюта, разкази на пациенти със съдействието на  електронните и печатните медии с водеща роля на обществените медии - БНТ и БНР. Осигуряване на постоянни рубрики с участието на лекари, професионалисти по здравни грижи и пациенти в с цел да се повдигне имиджа на работещите в сферата на здравеопазването и да се даде поле за позитивни нагласи към тези, които се грижат за здравето и живота на нацията. 
 10. Провеждане на инициативи за промоция на здраве с участието на студенти по медицина и по здравни грижи, по време на които да се раздават листовки и диплянки, целящи постигането на по-добра комуникация между пациентите и медиците.
 11. Изготвяне на пана с позитивни послания за диалог и доверие между медиците и пациентите у нас, които със съдействието на общините да се поставят на централни обществени места – площади, булеварди, спирки на градския транспорт и др.
 12. Активни усилия от страна на синдикалните структури и ръководствата на лечебни заведения за подписване на Колективния трудов договор 2018, който ще осигури по-високи стартови заплати на медиците, а това неминуемо ще се отрази върху качеството на техния живот и тяхната работа.
Коментари

юни 2020

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития

Последвайте ни

Абонирайте се
за нашия бюлетин

За да получавате винаги
актуалната информация на време

Абонирайте се