Новини - България

Работодатели настояват да няма дублиране при заплащането на профилактичните прегледи
Прочетена: 199 пъти
Снимка: Pixabay.com

Профилактичните прегледи и изследвания във връзка с условията на труд да се извършват с обхват и периодичност и по стандарти, отделни за всеки рисков фактор, каквато е утвърдената практика в страните от Европейския съюз (ЕС). Да се направят необходимите изменения и допълнения в Закона за здравето и в Закона за лечебните заведения, за да бъде конкретно определено мястото на превенцията на здравето при работа като част от националната система за превенция и ролята на трудовите медици в нея. Тези препоръки отправя Българската стопанска камара (БСК) в становище да министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и вицепремиера по икономическата и демографската политика Валери Симеонов във връзка с подготвяни промени в подзаконови нормативни актове от областта на трудовата медицина.  В момента работни групи от Министерството на здравеопазването (МЗ) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) разработват проекти на наредби за изменение на Наредбата за дейността на службите по трудова медицина и Наредбата за предварителните и периодичните медицински прегледи на работещите.

 

Според работодателската организация трябва ясно да бъдат разграничени (без дублиране) профилактичните дейности, финансирани от Националната здравоосигурителна каса (НЗОК) и дейностите, заплащани от работодателя във връзка с условията на труд. Също така обхватът и съдържанието на прегледите и изследванията във връзка с условията на труд, заплащани от работодателя, трябва да бъдат приведени в съответствие с европейските практики и стандарти, които се основават на съвременни, статистически проверени норми.

 

Според БСК, в съответствие с установените норми и практики в страните от ЕС кандидатите за работа и работещите, които не са изложени на професионални рискове, не подлежат на предварителни и периодични профилактични прегледи във връзка с условията на труд. Профилактиката в този случай се покрива от ежегодните прегледи и изследвания при общопрактикуващия лекар.

 

От камарата изразяват мнение още, че от обхвата на периодичните медицински прегледи на работещите трябва да са изключени прегледите от специалист вътрешни болести или обща медицина, извършвани от личните лекари, а за сметка на работодателя трябва да останат единствено прегледите във връзка с условията на труд.

 

"За всеки от рисковите фактори при работа са разработени и утвърдени стандарти за обхвата, съдържанието и начина на провеждане и документиране на прегледа и изследванията, които са насочени към разкриване в ранен стадий на свързани с условията на труд заболявания. Със стандартите се гарантират качество на прегледа и възможност за сравнимост на резултатите по единни критерии, независимо от това кой и къде преглежда", посочват още от работодателската организация.  

 

Заключенията за пригодност на работещите, извършващи рискови дейности, препоръките въз основа на резултатите от прегледите към работещия и работодателя се дават от преглеждащия лекар, заявяват още от БСК. От камарата припомнят, че правото на трудовите медици да преглеждат е било отнето през 2008 г. и тези заключения и препоръки се дават единствето по имейл или факс, въз основа на  документи от прегледи и изследвания, направени от други лекари.

 

В становището си обаче от камарата посочват, че честотата на профилактичните прегледи във връзка с условията на труд се определя въз основа на съвременните медицински познания и статистически проверки, а у нас тя е значително по-висока от установената в европейските страни. Прегледите по отделните рискови фактори там се извършват по съответен стандарт от един лекар, притежаващ специфични  познания за възможните въздействия на този рисковия фактор върху здравето на работещия и познания за конкретните условия на работа. Също така, припомнят от БСК, във всички европейски страни тези прегледи се извършват от трудовите медици, като при необходимост работещият се насочва към специалист в съответната медицинска дисциплина. 

 

От камарата са категорични, че трябва ясно да се регламентира в кои случаи профилактичните прегледи са задължителни,с произтичащите от това последствия за работещия и работодателя, и кои са препоръчителни, на които работещият се явява по свой избор. В становището си от работодателската организация отбелязват още, че според утвърдената европейска практика в нормативните актове са записани ясно задълженията и отговорностите на работодателите и работещите, във връзка с организирането и участието в прегледите и изследванията,както и отговорностите на лекарите за пропуски и неадекватни препоръки към работодателя.

Коментари

февруари 2019

ПВСЧПСН
    
   

Събития

Няма събития

Последвайте ни

Абонирайте се
за нашия бюлетин

За да получавате винаги
актуалната информация на време

Абонирайте се