Новини - България

СЪДЪТ РЕШИ: ДВАТА ЗДРАВНИ ПАКЕТА СА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ
Прочетена: 251 пъти

Конституционният съд обяви за противоконституционен текста от Закона за здравното осигуряване, който разделя медицинските дейности в основен и допълнителен пакет.

Това е окончателното решение на магистратите по жалбата на 61 народни представители от БСП и ДПС, които в средата на юни оспориха една от основните реформи на здравния министър д-р Петър Москов. Особено мнение по казуса е изразил само съдията Филип Димитров.

„Съдът обяви с 11 гласа за противоконституционна разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО, с която в изречение първо думата „основен“ е заличена, а в изречение второ се предвижда пакетът да е основен и допълнителен и да се определя с наредба на министъра на здравеопазването, която да се актуализира веднъж годишно в срок до 31 октомври на съответната година”, гласи заключението на магистратите.

Пълният текст на акта, заедно с всички мотиви, ще бъде публикуван по-късно, но според юридическия сайт "Правен свят" магистратите считат, че промяната в закона е уредена твърде неясно, а това е недопустимо, защото се засягат основни права на гражданите. Според тях са погазени също принципът на правовата държава и чл. 52 от Конституцията, в който е записано, че гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ.

Според конституционните съдии критериите, по които се определя кое заболяване в кой пакет да влезе, трябва да са уредени в закона. Т.е. според тях няма пречка медицинскaта помощ да бъде разделена в различни пакети, но това трябва да става по ясни критерии, описани в закона, въз основа на които различните заболявания и лечението им да се разпишат подробно в наредба, посочват още от "Правен свят".

Междувременно, преди още Конституционният съд да обяви решението си, Министерството на здравеопазването публикува на интернет страницата си предложение за редакция на спорния текст. В мотивите към проекта се посочва, че промените се предприемат заради "неоснователно насаждане на внушения, че поради разделяне на пакета здравни дейности на основен и допълнителен, ще се стигне до принуда за пациентите да заплащат за своето лечение, до листи на чакащите, които ще доведат до влошаване на здравословното им състояние и до дискриминация по признак "болест".

Става дума за обявения за противоконституционен чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, който сега гласи:

"Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК. Пакетът е основен и допълнителен и се определя с наредба на министъра на здравеопазването, като се актуализира веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната година".

В случай че проектопромените на Москов бъдат приети от парламента, същият текст ще изглежда така: 

„Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като основен и допълнителен пакет дейности, осигурени от бюджета на НЗОК, гарантиращи на всеки здравноосигурен достъпно лечение в съответствие с развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване. Основният и допълнителен пакет се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването и се актуализират веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната календарна година".

За такава редакция обаче ще е необходимо решение на Народното събрание. А дотогава реформите на министър Москов могат да се считат за стопирани.

Коментари

април 2019

ПВСЧПСН
     

Събития

Последвайте ни

Абонирайте се
за нашия бюлетин

За да получавате винаги
актуалната информация на време

Абонирайте се