Интервю -

Д-р Явор Дренски: Персонализираната медицина е нашият шанс да революционизираме здравеопазването
Прочетена: 540 пъти

Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) ще проведе утре в София Училище за персонализирана медицина на тема: “Персонализирана медицина: молекулярна диагностика в онкохематологията – реалност, възможности и предизвикателства”. Акцент в програмата ще бъдат лекции за приложението на 3D биопринтинга за проучвания на рак и клетъчно-базирани модели и 2D/3D ин витро клетъчно-базираните биотестове за ускоряване на персонализираната медицина при терапията на рак. Повече за събитието разказа д-р Явор Дренски, председател на БАПЕМЕД.


Д-р Дренски, защо инициирахте Училището по персонализирана медицина?

 

- Обучението и информираността на всички нива е основен приоритет в дейността на БАПЕМЕД в следващите две години. В края на 2016 г. ние разработихме стратегия за възприемането и утвърждаването на принципите на персонализираната медицина в клиничната практика в България. Основният фокус в нея е образоване на всички нива. Това включва от една страна публикуване на свободно достъпна информация в уебсайтове, здравни портали и други медийни платформи, а от друга - обучителни семинари по конкретни теми, предназначени за конкретни целеви групи. Те ще бъдат посветени на различни теми, свързани с различни терапевтични области и ще бъдат насочени към медицински специалисти с вече утвърдена практика, но и към млади лекари, биолози и други групи заинтересовани лица. Темите ще обхващат тези терапевтични области, за които практическото приложение на персонализираната медицина е вече факт.

 

Посвещавате форума на онкохематологията. Защо?

 

- Онкохематологията е темата на първия ни семинар от поредицата „Училище за персонализирана медицина“. Фокусирахме се върху тази терапевтична област, най-вече поради широкото приложение на съвременни методи за съпътстваща диагностика и таргетна терапия за лечение на онкохематологични заболявания към момента. За голяма част от пациентите с този тип заболявания персонализираният подход в неговата цялост от диагностиката, през лечение и последващо наблюдение, се е превърнало в рутинна процедура. Именно благодарение на постиженията на персонализираната медицина, от остри и неизлечими, онкохематологичните заболявания постепенно се превръщат в хронични. Напредъкът и познанието в областта на молекулярната обусловеност на различните онкохематологични заболявания дава възможност те да бъдат разпределени в множество подтипове, за всеки от които има различен прецизиран и съответно по-ефективен терапевтичен подход. Наред с по-доброто качество на живот, всичко това води и до повишена преживяемост на пациента. В същото време онкохематологията си остава сред водещите области, за които се разработват огромен брой таргетни терапии. Има и още един фактор – до този момент в предходни събития, организирани от БАПЕМЕД, се е засягала главно темата за персонализирана медицина при солидните тумори. Екипът на асоциацията реши да насочи вниманието си и към персонализацията в онкохематологията, като една от най-бурно развиващите се и с видими резултати терапевтични области.

 

Как е съставена програмата и кои са гост лекторите в нея? 

 

- Програмата обхваща различни аспекти от сферата на онкохематологията - гледната точка на специалистите-терапевти, много силно представяне на диагностичната част и разбира се, пациентите с такъв тип заболявания, техният опит и зотруднения. В училището ще вземат участие както български, така водещи и чуждестранни лектори – утвърдени специалисти в своята област. Събитието ще започне с лекция на д-р Велизар Шиваров – носител на престижната награда за млад учен „Питагор“. Д-р Шиваров е част от екипа на УМБАЛ „Софиямед“, с експертен опит главно в сферата на клиничната имунология и хематологията. Той ще въведе участниците във формата, представяйки възприятието на един български лекар за персонализирания подход при миелоидни злокачествени заболявания. Научната програма включва няколко лекции на водещи европейски изследователи в областта на клетъчната биология и клетъчната терапия, биохимията, геномиката и клиничната геномика. Ще се запознаем и с гледната точка на пациента, защото той е фигурата, на която е отредено централно място в този подход.

 

Какво показват вашите наблюдения до този момент – какви специалисти проявяват интерес към училището?

 

- Имам удоволствието да споделя, че събитието се радва на интерес и обещава висока посещаемост, а разнообразието от участници, регистрирали се за присъствие, е голямо. Преобладават млади специалисти от областта на медицината и диагностиката, има голям брой студенти и лекари-специализанти, заявили участие. Академичната общност също е силно представена – асистенти, доценти и професори от медицинските университети в страната ще се присъединят към училището. Срещат се и утвърдени имена на лекари, както и медицински сестри, лаборанти, биолози, представители на фармацевтичната индустрия. Широкоспектърната група от участници подсказва, че сме съставили разнообразна програма, в която всеки е открил тема, свързана с интересите му.

 

Какви са перспективите пред училището - как ще се развива то?

 

- Както вече споменах, имаме амбиции училището по персонализирана медицина, посветено на онкохематологията, да е само началото. Реалистично е такъв тип обучителни семинари да се организират един или най-много два пъти годишно. Наред с ползите, персонализираната медицина върви ръка за ръка и с различни предизвикателства. Тук е мястото някои от тях да бъдат идентифицирани, дискутирани и да се търси начин за преодоляването на пречките, да се черпи полезен опит за прилагането на достиженията на съвременната медицина в практиката. Например, съпътстващата диагностика е силно подценена и често се разглежда отделно от терапевтичния процес, което е погрешно. Обезпечаването на целия терапевтичен процес, включително диагностиката, събирането на данни от реалната медицинска практика за оценка на ползите от персонализираната медицина, нуждата от унифициране на регулаторните и реимбурсни политика и най-вече необходимостта от образоване на всички ключови фигури са част от предизвикателствата пред нас. Училището е първата стъпка към трупането на познание и прилагането му на практика, в диалога и споделянето на добри практики се раждат добрите решения.

 

Как виждате развитието на персонализираната медицина у нас – кои са най-големите пречки, които трябва да бъдат преодоляни, за да получи тя „зелена светлина“ и да стане част от съвременното ни здравеопазване?

 

- На първо място е липсата на регламент и адекватна регулаторна рамка, обезпечаваща правилното провеждане на лечебно-диагностичния процес. Регулациите определено изостават спрямо навлизането на технологиите и иновациите. Този проблем е в процес на дискусия и търсене на решение и в рамките на ЕС.

 

На второ място е клиничното усвояване на този модел в практиката. Все още ни липсва  цялостен модел на обезпечаване на терапевтичния процес заедно с диагностиката, като неразделна част от процеса. Това възпрепятства бързия и лесен достъп на пациента до най-подходящото лечение. На трето място е липсата на електронно здравеопазване и цялостна здравноинформационна система. Това води до липса на проследимост на процеса, липса на данни за съпътстващата диагностика в информационните системи на лечебните заведения и респективно предписаните прицелни терапии и тяхното приложение. Съвременният подход на оценка на здравните технологии се базира на анализи на т. нар. реални медицински данни от практиката (real-world data/ real-world evidence), както от диагностиката, така и от терапевтичния и посттерапевтичния период. Тези данни трябва да бъдат основата за медикоикономическата оценка на терапевтичния модел и ефекта от персонализираните терапии в България. Ние в асоциацията считаме, че пътят за преодоляването ще мине през ясни регулаторни правила, които да гарантират достъп до иновативно лечение. Оценяването и одобрението на медикаментите за персонализирано лечение да става заедно с диагностичните средства за идентификация на пациентите. Трябва да имаме ясен план за оценяване на клиничните и икономически ползи, базирани на данни от практиката, които да улесняват процеса на реимбурсация. Всичко това преминава през разработване и въвеждане на система за здравна информация, обвързваща генетичните модели на заболяванията и тяхното лечение. За тази цел обаче е необходима реална здравна реформа и обезпечаване на инфраструктурата за персонализираната медицина в България. В заключение бих искал да кажа, че персонализираната медицина е нашият шанс да революционизираме здравеопазването, но тя изисква екипните усилия на иноватори, практикуващи специалисти, предприемачи, регулаторни органи, платци и законодатели, а за начало на тази революция е нужно образоването на всички потенциални участници.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

декември 2023

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития

Последвайте ни

Абонирайте се
за нашия бюлетин

За да получавате винаги
актуалната информация на време

Абонирайте се