Коментари -

ЕКИП: 10% от акциза върху цигарите и алкохола да отиват в НЗОК за здравеопазване
Прочетена: 1073 пъти

Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) излезе с анализа за здравеопазването и необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за системата. Публикуваме текста на анализа без корекции.


 

С оглед на настъпилата икономическа криза, ресурсите във всяка една от публично финансираните дейности на държавата стават дефицитни. Конкретно за НЗОК, от една страна намаляват постъпленията от осигуровки, поради повишаването на безработицата, а от друга намаляват постъпленията от държавния бюджет. Въпреки умереното нарастване на бюджета за здравеопазване в България, през последните няколко години се наблюдават редица проблеми с финансирането, особено когато става въпрос за доплащане от страна на пациентите. Средно 47% от българите доплащат за здравеопазване в различни насоки, сред които лекарства, извънболнична и болнична помощ. Икономическа криза ще създаде дефицити, в следствие на които може да се наложи нов подход в съфинансирането на здравната система.

 

Един от бюджетно неутралните инструменти, който може да бъде използван за финансиране на здравните дейности и услуги е целевото заделяне от акцизи. От една страна акцизите са налози върху стоки със сравнително нееластично търсене, което ги прави по-малко подвластни на икономическия цикъл, следователно и по-малко волатилни по отношение на приходната част.

 

Дейностите по промоция, превенция, лечение и контрол на заболяванията, за които целевото финансиране от акцизи може да бъде използвано, касаят групи заболявания, свързани с употребата на тези стоки. Пренасочването на целево финансиране за лечение на тези групи заболявания би спомогнало допълнително за ограничаването на ръста на заболеваемостта, а също и поддръжката на ниски нива на смъртност.

 

Ако държавата бе избрала да заделя целево от акцизи само от тютюн и алкохол, за 2019 г. в най-добрият сценарий (10%) щяха да се очакват постъпления от 304,6 млн. лв за здравната система, а в най-лошият – 30 млн. (1%). При избор за целево заделяне от всички акцизи, постъпленията щяха да бъдат съответно 544 млн. лв. (10%) или 54,4 млн. лв. (1%).

 

На база изчисления на процентово съотношение между три от основните пера в бюджета на НЗОК е сметнато с колко потенциално може да бъде повишен приходът, целево заделен от акцизи. В периода от 2018 г. до 2020 г. процентовото съотношение между перата за извънболнична помощ, болнична помощ и лекарства не търпи големи изменения. Средно от кумулативния бюджет между трите то е разделено на 19% за извънболнична помощ, 52% за болнична помощ и 29% за лекарства, медицински изделия и диетични храни. При най-ниска целево заделена процентова ставка от акциз, бюджетът на НЗОК за 2020 г. е могъл да бъде допълнително субсидиран с 54,4 млн. лв., от които 10 млн. лв. за извънболнична помощ, 28,6 млн. лв. за болнична и 15 млн. лв. за лекарствени продукти. При максимално увеличено заделяне (10%) съответно общо – 544 млн. лв., от които 99,6 млн. лв. за извънболнична, 286 млн. лв. за болнична и 158,3 млн. лв. за лекарства.

 

Предложението на ЕКИП:

Целевото заделяне за здравеопазване на 1%, 5% или 10% от постъпленията от акцизни стоки (тютюневи изделия и алкохол) ще доведе до повишаване на публичните средства в сферата, което може да осигури стабилност на здравния бюджет и достъп за българските пациенти във времена на икономическа рецесия, ето защо предлагаме следното примерно изменение в чл. 53, ал. (3) от Закона за здравето, а именно:

 

Сега:

„Едно на сто от средствата, постъпили в държавния бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на националните програми за ограничаване на употребата на тютюневи и свързани с тях изделия, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.“

 

Примерно изменение:

„Едно (пет или десет) на сто от средствата, постъпили в държавния бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на бюджетни пера в НЗОК, свързани с ограничаване, промоция, превенция и лечение на заболяванията, свързани с употребата на тютюневи и свързани с тях изделия, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.“

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития

Последвайте ни

Абонирайте се
за нашия бюлетин

За да получавате винаги
актуалната информация на време

Абонирайте се