Новини - България

Кабинетът одобри отчетите за дейността и изпълнението на бюджета на НЗОК за 2022 г.
Прочетена: 50 пъти

Министерският съвет одобри Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 година, който съдържа информация за управлението и дейността на организацията.  

 

Съществено значение в дейността на НЗОК през 2022 г., освен Националният рамков договор (НРД) за медицинските дейности 2020 - 2022 г. и НРД за денталните дейности 2020-2022 г., отново има извънредната епидемична обстановка.  

 

През отчетения период продължава прилагането на методики и правила във връзка с чл. 15а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, свързано с преодоляване на последиците, които определят плащания на изпълнителите на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка до изтичане на нейния срок и три месеца след нейната отмяна. 

 

През 2022 г. са реализирани нови функционалности в системите на НЗОК за автоматизиране на основни процеси в дейността на институцията. 

 

Основна цел за НЗОК през 2022 г. е осигуряването и гарантирането на свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ и финансово осигуряване на здравната система, която беше затруднена поради необходимостта от преодоляване на последиците от повишената заболяемост от КОВИД-19 през предходния период.

 

На днешното правителствено заседание беше одобрен и Годишният отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2022 г, който е одобрен от Надзорния съвет на НЗОК. 

 

Със Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2022 г. са одобрени приходи и трансфери - всичко в размер на 6 116 304,9 хил. лв., съответно разходи и трансфери ­ всичко в размер на 6 116 304,9 хил. лв. 

 

Общият размер на отчетените от НЗОК към 31.12.2022 г. приходи и трансфери - възлиза на 6 419 320,8 хил. лв. В сравнение с отчета за 2021 г. се отчита увеличение с 517 887,6 хил. лв. или с 8,8 %, което се дължи основно на получените допълнителни трансфери от Министерството на здравеопазването и на ръста на събираемост на здравноосигурителните вноски. 

 

Със ЗБНЗОК за 2022 г. за разходи и трансфери - всичко са одобрени средства в размер на 6 116 304,9 хил. лв., които по отчет достигат 6 373 915,7 хил. лв. или ръст от 8,8 % спрямо отчетените през предходната година. 

 

Отчетени са здравноосигурителни плащания в размер на 5 942 415, 5 хил. лв. или увеличение от 689 540, 9 хил. лв. ( 13,1 %) спрямо отчета за 2021 г. 

 

В резултат на отчетените към 31.12.2022 г. приходи и трансфери - всичко в общ размер на 6 419 320,8 хил. лв., спрямо отчетените разходи и трансфери - всичко в общ размер на 6 373 915,7 хил. лв. се формира положително бюджетно салдо за годината в размер на 45 405,2 хил. лв.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития

Последвайте ни

Абонирайте се
за нашия бюлетин

За да получавате винаги
актуалната информация на време

Абонирайте се