Новини - България

Конкурс дава 1,8 млн. лв. за проекти за научни изследвания, свързани с COVID-19
Прочетена: 856 пъти
Снимка: Pixabay.com

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“ Тематиката на конкурса и сроковете за неговото провеждане са съобразени с необходимостта от провеждане на научни изследвания в съкратени срокове за решаване на медико-биологичните и социално-икономическите проблеми, породени от пандемията.

 

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19. Общият бюджет на конкурса е 1 800 000 лв., от които 1 560 000 лв. за тематично направление 1. Медико-биологични изследвания (с максимална сума за всеки отделен проект до 300 000 лв.) и  240 000 лв. за тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19 (с максимална сума за всеки отделен проект до 60 000 лв.). Проектите следва да бъдат с продължителност до 24 месеца, а научните колективи могат да кандидатстват до 23.06.2020 г. по електронен път.

 

Тематичните направления, в които ще бъдат финансирани изследвания, определени с решение на Изпълнителния съвет на ФНИ, са:  

 

Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми. Проектните предложения  трябва да включват една или повече от следните тематики:


•    Биологични и биомедицински изследвания на SARS-CoV2, включително структурата и организацията на вируса, начина му на проникване в организма и клетките и механизми на вътреклетъчно предаване.
•    Епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията със SARS-CoV2.
•    Разработване на терапии за лечение на корона-вирусна инфекция и ваксини за превенция на заразяване със SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.
•    Разработване на изследователски модели за наблюдение на вируса в реални условия и нови диагностични средства за специфично доказване на SARS-CoV2.
•    Всички области на материалознанието, които могат да повлияят на изследванията, свързани с превенция и лечение на COVID-19.
•    Фактори на околната среда, които повлияват на предаването и оцеляването на вируса SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.

 

Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19. Проектните предложения трябва да включват една или повече от следните тематики:


•    Изграждане на ефективни механизми за предотвратяване или ограничаване на епидемии от високорискови вирусни заболявания с минимални последици за обществото и икономиката.
•    Социални, психологически, правни, културни, образователни, етични и други аспекти на мерките, въведени в различни държави с цел ограничаване разпространението на вируса.
•    Мерки за възстановяване на икономиката и преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, наложени във връзка с нея.

 

Повече информация, насоки и образци на документи за кандидатстване могат да се открият на официалния сайт на  Фонд „Научни изследвания“

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития

Последвайте ни

Абонирайте се
за нашия бюлетин

За да получавате винаги
актуалната информация на време

Абонирайте се