Коментари -

Лекарският съюз и фармацевтичният бизнес излязоха с позиция срещу решение за онколекарствата
Прочетена: 77 пъти
Снимка: Pixabay.com

Български лекарски съюз (БЛС), Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), Българската асоциация на търговците на едро с лекарствени продукти (БАТЕЛ), Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) и членуващите в тях компании излязоха с писмено становище относно Проект на Методика за условията и реда за заплащане от НЗОК на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, извън цената на съответните клинични пътеки/амбулаторни процедури, публикуван на интернет страницата на НЗОК на 26.09.2023 г. Писмото е адресирано до председателя на Комисията по здравеопазването към 49-то Народно събрание проф. Костадин Ангелов, министъра на финансите Асен Василев, министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков и двамата му заместници - проф. Илко Гетов и доц. Миаил Околийски, който е и председател на НС на НЗОК, както и до управителят на НЗОК Станимир Михайлов. 

 

Пълният текст на писмото гласи:

 

Уважаеми господа,

 

Със Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. Народното събрание въведе ново правило, според което лекарствените продукти за онкологични заболявания ще се заплащат на цена, равна на най-ниската цена за същия лекарствен продукт, от доставените на всички болници през предходния месец. Новото правило трябва да бъде приложено от 1 октомври. Надзорният съвет на НЗОК прие методика за неговото прилагане и я публикува за обществено обсъждане.

 

Новото правило задължава НЗОК да заплаща даден лекарствен продукт на всички лечебни заведения, отчели го през текущия месец, на цена, равна на най-ниската доставна цена, отчетена от едно лечебно заведение за предходния месец. Така формираната по изключение еднократна доставна цена за едно лечебно заведение би станала реимбурсна цена за всички останали лечебни заведения, закупили и приложили съответния лекарствен продукт.

 

Бихме искали да заявим сериозните си опасения, че така приетата разпоредба може да увеличи задлъжнялостта на лечебните заведения и да остави хиляди онкоболни без животоспасяващи лекарства.

 

Лечебните заведения за болнична помощ закупуват лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания, прилагат ги в условията на болнична медицинска помощ и отчитат стойността на приложените за определен период медикаменти за заплащане от НЗОК. Цените, на които се закупуват лекарствените продукти, не могат да бъдат по-високи от определените в Позитивния лекарствен списък цени на търговец на едро със следните елементи: цена на производител, не по-висока от най-ниската в 10 държави от ЕС, надценка на търговец на едро, не по-висока от 3% и не повече от 10 лв., и ДДС. Лечебните заведения с държавно и общинско участие провеждат обществени поръчки, при които може да се постигне и по-ниска цена от определената в ПЛС. Министерството на здравеопазването провежда централизирана процедура за обществена поръчка за сключването на рамково споразумение, постигнатите в което цени са задължителни за НЗОК и за лечебните заведения. По силата на действащото досега законодателство НЗОК не заплаща лекарствени продукти на цена, по-висока от най-ниската, постигната чрез всеки от изброените по-горе механизми за контрол.

 

В конкретни случаи, по изключение, е възможно доставната цена за едно лечебно заведение за даден период да бъде значително по-ниска от определената цена в ПЛС и постигнатите в процедурите за обществените поръчки цени. Само от последния месец съществуват множество примери за фактури на медикаменти на стойност значително по-ниска от реимбурсната стойност на продуктите (над три пъти по-ниска), а за някои дори съществуват фактури на нулева стойности или близки до нулата като причините могат да бъдат различни, като:

- дължими неустойки за доставка на продукти с намален срок на годност по договор за обществена поръчка;
- изпълнение на конкретна доставка, която е обвързана с други договорни отношения на лечебното заведение и доставчика, като напр. еднократна доставка на група от продукти с отстъпка на база обем;
- споразумение за доставки в определен срок при специални условия на плащане;
- дарения, които в повечето случаи са на „символична цена“ и обвързани със счетоводни документи;
- в публичния отчет на НЗОК е посочена само цената, но не се пояснява причината, която често е еднократна и специфична (компенсация, неустойка и др.), в същия момент текстът в новата разпоредба не дава ясна дефиниция на „доставна цена“, където да се предвидят всички горепосочени девиации и да се минимизират грешките рисковете за всички страни включени в процеса;
- да вземем за пример фактура с три пъти по-ниска от одобрената цена, това е сериозна предпоставка за невъзможност на компанията производител да одобри подобна стойност и рискът от блокиране на доставките на продукта е абсолютно реален;

 

Рисковете от въвеждането на новото правило в действие са сериозни и варират от генериране на загуби за добросъвестни лечебни заведения, закупили и приложили лекарствени продукти при съблюдаване на действащото законодателство, до блокиране на доставките на определени лекарствени продукти и лишаване на хиляди онкоболни пациенти от животоспасяващи лекарства. 

 

Настояваме да предприемете незабавни действия, за да не се допусне българските пациенти с онкологични заболявания да не могат да получат необходимото им животоспасяващо лечение. 

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития

Последвайте ни

Абонирайте се
за нашия бюлетин

За да получавате винаги
актуалната информация на време

Абонирайте се