Коментари -

НЗОК: Гарантираме достъпа до повече медицински изделия на по-ниски цени
Прочетена: 332 пъти
Снимка: Pixabay.com

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) излезе със становище във връзка с информацията за починала пациента, починала поради невъзможност да доплати цената на необходимото й медицинско изделие „Транскатетърна аортна клапа“, както и за други пациенти, чийто живот е застрашен поради липса на средства.

 

Публикуваме становището на касата без редакция:

 

Националната здравноосигурителна каса е разпоредила спешна проверка по случая, която ще завърши в рамките на утрешния ден – 27 април 2018 г., и касата ще оповести резултатите от проверката. По предварителни данни, леталният изход на пациентката, за която медиите сигнализираха, не е свързан с невъзможността да се постави аортна клапа, а с тежкото й общо състояние и сериозни съпътстващи заболявания.

 

Направените справки в информационната система на НЗОК показват, че за периода 1 април 2017 г. – 31 април 2018 г. през 4 лечебни заведения в страната – МБАЛ „Св. Марина“ – Варна, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, и преимуществено в УСБАЛССЗ “Св. Екатерина“ и АДЖЪБАДЕМ СИТИ КЛИНИК – София, са преминали общо 105 пациента, някои от които хоспитализирани по два и повече пъти, за поставяне на транскатетърна аортна клапа. От тях 7 са починали поради влошено общо здравословно състояние, което не е свързано с поставянето на клапите.

 

По клинична пътека (КП) № 116 „Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години“, КП № 119 „Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение“ и КП № 120 „Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция“ за същия период са преминали 5 пациента, като двама от тях са починали в лечебното заведение, по причини, които нямат нищо общо с поставянето на клапите.

 

Условията и редът за определяне на стойността на медицинските изделия, заплащани от бюджета на НЗОК, са регламентирани в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Предложената цена не може да бъде по-висока от продажната цена за съответното изделие, посочена в списъка по чл. 1, т. 1, буква „а“ от Наредбата – централизирана електронна база данни, администрирана от Изпълнителна агенция на лекарствата. Предложената цена се декларира от заявителя.

 

Заявени са общо 3693 бр. медицински изделия от 208 заявителя. От тях 590 бр. медицински изделия са включени в списъка на медицински изделия, прилагани в извънболничната медицинска помощ и 3103 бр. - в списъка на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ.

 

При определяне на цените, които НЗОК ще заплаща, са взети предвид както най-ниските цени, предложени от производителите, така и  информация от Европейските държави за стойностите на медицинските изделия, заплащани от техните фондове:

  • Направен е анализ на медиицинските изделия и практиките в здравноосигурителните фондове на следните държави: Франция, Полша, Словакия, Австрия, Испания, Словения, Люксембург, Хърватия,  Естония, Румъния и Германия.

В две от страните - Словакия и Франция, следните медицински изделия са с по-ниски стойности от тези на НЗОК, съпоставени с действащата спецификация:

  • Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) – 5% по-ниска цена в Словашкия обществен здравноосигурителен фонд; Моновентрикуларни устройства с пулсативен ток и
  • Бивентрикуларни устройства с пулсативен ток – 18% по-ниска цена в списъка на реимбурсирани медицински изделия за подпомагане на циркулацията от Френски фонд.
  • Направен е преглед на информацията в 5-те най-големи немски здравноосигурителни фондове на Германия по брой членове: Techniker Krankenkasse, TK, Barmer GEK, DAK-Gesundheit, AOK Bayern и AOK Baden-Württemberg. Имайки предвид системата на Германия е разгледана и информация от Немски Институт за ДСГ -InEK GmbH G-DRG-Version 2018, където фигурират диференцирани следните стойности на лекарство отделящ коронарен стент:1 бр  - 68,75 € , 2 бр.-137,50 €, 3 броя 206,25 €, 4 броя – 275 €, 5 броя 343,75 €, 6 броя стент 412,50 €.
  • Направен е анализ на стойността на медицински изделия, заплатени от НЗОК по стойност по фактурана лечебните заведения за болнична помощ.

Намерени са стойности по фактури,  по-ниски от  определените в списъка  на 10 подгрупи по технически изисквания, всичките в основна  група  4– Стент – коронарни и  периферни, с разлика в диапазон от 51 лв. до 900 лв.          

 

Вземайки предвид определените със Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. средства за календарната година от 98 000 хил. лева, Надзорният съвет на НЗОК утвърди списък със стойности, до които НЗОК да заплаща за медицински изделия от 1 април 2018 г., с предложени стойности, които отговарят на най-ниската стойност от отчетена фактура за 2017 г. и по-ниски стойности за групи медицински изделия, заплащани от фондове в държави от Европейския съюз.

След публикуване на списъка, всяко лечебно заведение провежда процедура – обществена поръчка, съобразно необходимостите на всяко от тях. Считаме за напълно реалистична възможността производителите да предложат по - ниски цени за медицинските изделия.

 

С проведена процедура през 2018 г. НЗОК е гарантирала достъпа на пациентите до повече медицински изделия на по-ниски цени със заявителите (фирмите, които предоставят медицинските изделия на лечебните заведения за болнична помощ) спрямо предходни години. За 2018 г. са договорени 828 нови медицински изделия в болничната помощ. Всеки здравноосигурен има право да получи медицински изделия от Списъка и да изисква от лечебното заведение информация относно изделията  по отношение на тяхното използване и прилагане, както и възможната алтернатива от същата група/подгрупа изделия на по-ниска цена.

 

Националната здравноосигурителна каса има готовност да извърши проверка по всяка конкретна жалба или сигнал, подадени от пациенти, неправителствени организации, лечебни заведения и др. и да уведоми обществеността за резултатите от проверките.

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития

Последвайте ни

Абонирайте се
за нашия бюлетин

За да получавате винаги
актуалната информация на време

Абонирайте се