Новини - България

Представиха мерките срещу недостига на лекарства
Прочетена: 285 пъти
Снимка: МЗ

Промяна на алгоритъма на изчисляване на потреблението на лекарства в Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА); съкращаване на сроковете за издаване на разрешение за паралелен внос и за регистрация на цена, когато конкретен лекарствен продукт бъде включен в забранителния списък на СЕСПА; промени в разпоредбите за контрола, който Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) осъществява върху лицата, ангажирани с разпространението и доставките на лекарства; въвеждане на задължение аптеките да се снабдяват с лекарствени продукти само от търговци на едро с лекарствени продукти, получили разрешение по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

 

Това са само част от законодателните промени, които предлага Министерството на здравеопазването, с цел да се гарантира достъпът на гражданите до жизненоважни лекарствени продукти, посочи на брифинг министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, съобщават от здравно министерство.

 

Промените предвиждат Списъкът на забранените за експорт медикаменти, който се генерира чрез СЕСПА, да включва всички лекарства, при които наличността на пазара пада под 100% от реалното потребление. Ще се предложи и увеличение на базовия период, върху който се изчислява потреблението, като от 6 месеца същият ще бъде увеличен на 12 месеца, за да бъдат обхванати и измененията, породени от сезонната заболеваемост. Независимо от алгоритъма, в забранителния списък към СЕСПА ще бъдат включвани и всички лекарствени продукти, за които Притежателите на разрешения за употреба съобщават за преустановяване на разпространението на българския пазар.

 

„За да не се допускат злоупотреби, проверките на Изпълнителната агенция по лекарствата ще продължат докато не влязат в сила нормативните промени, които дават възможност системата да заработи ефективно и да гарантира, че ще обхваща всички лекарства, за които има риск от недостиг“, заяви министър Меджидиев.

 

Здравният министър припомни, че на 8 февруари 2022 г. между Министерството на здравеопазването и „Информационно обслужване“ АД е бил подписан договор с предмет „Анализ и оценка на специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА), включени в Позитивен лекарствен списък, управлявана от Изпълнителна агенция по лекарствата“. В изпълнение на този договор от „Информационно обслужване“ АД е изготвен технически доклад за текущото състояние на СЕСПА. В доклада е направен анализ на устройството и функционирането на системата, като са били дадени конкретни препоръки за нейното подобряване. Според доклада на практика системата е неефективна и не може да гарантира достоверност на данните и пълнота в забранителния списък. Докладвано е, че  освен неправилно интерпретиране на формулата за установяване на недостига на лекарствени продукти, съгласно чл. 217б от ЗЛПХМ са налице и редица други недостатъци и пропуски в СЕСПА, които крият риск от изкривяване на информацията и злоупотреби.

 

Министър Меджидиев подчерта, че са констатирани сериозни пропуски, като по 7 важни препоръки не е взета нито една мярка. Единственото, което е направено във връзка с констатациите от доклада, е смяна на формулата, посочи още министърът.

 

Основните недостатъци, констатирани от „Информационно обслужване“ АД са: липса на контрол и възможност за проверка върху това кои субекти подават и спазват законовите разпоредби; липса на технологичен инструмент за ограничаване на определени действия в случай на неподаване на данни или грешно подадена информация към СЕСПА; системата не използва услуга за удостоверяване на време (timestamp service); към момента на извършване на анализа, използваната от СЕСПА софтуерна база не е лицензирана; системата позволява подаването на информация назад във времето спрямо текущия момент, което може да окаже пряко влияние върху броя на лекарствените продукти, намиращи се в публичния забранителен списък, публикуван на страницата на ИАЛ; системата няма възможност за контрол и проверка на наличности и налични количества спрямо потребление; липсва автоматизиран процес по изчисляване на наличностите.

 

„Във връзка с изказването на бившия здравен министър, че съм „зависим от някакви търговци и фирми“, мога да заявя едно единствено нещо – зависим съм, но единствено от моите пациенти, тъй като съм лекар и дори в тези 6 месеца, в които заемам поста министър на здравеопазването, продължавам да се грижа за тях“, подчерта д-р Меджидиев.

 

Чрез медиите министърът отправи призив към предшественичката му Асена Сербезова да обясни защо в рамките на нейното управление не са предприети мерки за отстраняване на проблемите в системата за проследяване на лекарствата.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития

Последвайте ни

Абонирайте се
за нашия бюлетин

За да получавате винаги
актуалната информация на време

Абонирайте се