Интервю -

Проф. Маргарита Генова: С новите технологии оценяваме възстановяването на клетъчния имунитет на пациентите
Прочетена: 2525 пъти
Снимка: Личен архив

Четири специализирани апарата от най-висок клас вече функционират в Лабораториите по клинична имунология и клинична патология в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) в столицата. По този повод разговаряме с началникът на лабораторията по клинична имунология в лечебното заведение - проф. Маргарита Генова.


 

Проф. Генова, с какви апарати бяха обновени Лабораториите по клинична имунология и клинична патология в НСБАЛХЗ?

 

Това са 12-цветен флоуцитометър, който е първият в страната и е изрично сертифициран за медицинска диагностика, а не само за научноизследователски приложения, защото това е абсолютно условие в Европейския съюз от 2021 година и дава безспорно предимство на болницата ни. Също така имаме и две автоматизирани системи за имунохистохимия и ин ситу хибридизация на биопсичен материал, и автоматизиран имуноанализатор, който е единствен в България от този клас.

 

Какви са възможностите на тази апаратура?

 

Внедрената апаратура за флоуцитометрия и имунохистохимия дава възможност да бъде разпознат всеки един тип или подтип кръвни клетки, степента им на зрялост, нормалният им модел на развитие или болестните отклонения, разграничаването на нормалните от злокачествените клетки. Това става чрез оцветяването на кръвните клетки по определен начин и така можем да ги разпознаем, изброим, опишем, както в норма, така и при техните заболявания. Можем да идентифицираме една злокачествена клетка сред 100 хил. нормални в реално време, като на практика можем да изследваме всякакъв материал – кръв, костен мозък, лимфен възел или други тъкани, в които имаме съмнения за заболяване.

 

От друга страна, част от кръвотворната ни система е отговорна за производството на едни от основните фактори на имунната ни защита – имуноглобулините. Това включва В-клетките и плазмоцитите. За съжаление и те не са пощадени от риска да развият злокачествено заболяване – някои лимфоми или миелом, при които е възможно свръхпроизводство на тези имуноглобулинови молекули или част тях. Новата ни апаратура позволява изключително прецизно да определим вида и количеството на тези завишени молекули – цели имуноглобулини, отделните субкласове, леки вериги или двойки леки/тежки вериги.

 

В какви случаи и какви изследвания може да се използва новата апаратура?

 

За диагностика на целия спектър злокачествени заболявания на кръвта, но могат да се изследват всякакви други тумори и тъкани. Особено важно за разграничаване на доброкачествени от злокачествени процеси, точно субтипизиране на заболяванията съгласно най-новите изисквания на класификационните схеми, което е в основата за избор на възможно най-оптимално клинично поведение. Диагностика на някои редки заболявания напр. пароксизмална нощна хемоглобинурия.

 

Апаратурата ни дава възможност да определим редица предиктивни маркери, за да разберем дали даден пациент ще се повлияе от конкретен вид терапия. Това по същество е персонализираната медицина, която е най-съвременното ниво в онкологията. Друга възможност е чрез конкретни маркери да се определи индивидуалния риск за протичането на заболяването при всеки пациент. И нещо много важно за проследяване на ефективността на прилаганото лечение, което ни дава 12-цветната флоуцитометрия – можем да разпознаем 1 ракова клетка сред 10 000-100 000 здрави. Безспорно това е  изключително прецизен инструмент за проследяване на така нар. „минимална измерима остатъчна болест“ и е важен показател за фина настройка на лечението в световната хематология. В допълнение, новите технологии ни дават възможност да оценим не само нивата, до които сме успели да унищожим злокачествения процес, но и да проследим степента на възстановяване на нормалните нива на клетъчния и хуморалния  имунитет, което в последните години се налага като много важен показател за реалния успех на лечението.

 

Всички тези изследвания се отнасят за социалнозначими заболявания, каквито са  злокачествени заболявания на кръвта и лимфната тъкан. Левкемиите и лимфомите са в TOP-10 по честота на злокачествените заболявания и при двата пола. В тази черна статистика за съжаление не е пощадена нито една възрастова група и се наблюдава трайна тенденция за ръст на заболеваемостта по целия свят.

 

Какви са ползите за пациентите с въвеждането на новата апаратура?

 

Най-общо казано нашите пациенти ще получат нова придадена стойност свързана с навременната, достъпна и прецизна модерна диагностика, а това е условие за правилното и ефективно лечение. Имаме възможност за идентифициране на таргети за прилагане на съвременни прицелни медикаменти. Можем много точно да проследим ефекта от провеждано лечение и да спестим излишно токсично натоварване при пациенти с изключително ниски нива на заболяването, както и да променим терапията свързана с висок риск, или неоптимално повлияване. Това ни дава и предимството да започнем повторно лечение при установяване на дискретни белези на възобновяване на заболяването преди да са настъпили тежки органни усложнения, които биха затруднили прилагането на пълен обем лечение.

 

НЗОК покрива ли изследванията, които се правят с новата апаратура?

 

Част от изследванията се покриват от НЗОК. Флоуцитометричните изследвания за хематологично болните се финансират чрез амбулаторна процедура. Това ни дава възможност да  осигурим изследванията не само за пациентите, хоспитализирани в НСБАЛХЗ, но и насочени от цялата страна.

 

Все още остава отворен въпросът за финансирането на имунохистохимичните изследвания и изследванията на патологични имуноглобулини. Това става главно за сметка на ограничените ресурси на клиничните пътеки, лечебните заведения или за съжаление – понякога и за сметка на пациентите.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития

Последвайте ни

Абонирайте се
за нашия бюлетин

За да получавате винаги
актуалната информация на време

Абонирайте се